Implantat

Ett tandimplantat är det mest hållbara och det säkraste sättet att ersätta en tand. Att sätta fast ett tand-implantat innebär att vi fäster en titanskruv i käkbenet, på vilken sedan fästs en konstgjord tand, anpassad till färg, form och utseende för att passa in med de omgivande tänderna. Tandimplantat kan användas för att ersätta en enstaka tand eller en hel tandrad.